Au pairin kustannukset ja palkanmaksu
au pair ja lapset

Julkaistu

Tässä artikkelissa käsitellään mm. seuraavia asioita

  1. Kuinka saada Au pairille henkilötunnus
  2. Palkanmaksuun liittyvät velvollisuudet
  3. Kotitalousvähennys

Lue täältä artikkeli Au pairin oleskelulupaan liittyvistä asioista.

Henkilötunnus Au pairille

Jotta voit maksaa Au pairille palkkaa, teidän pitää hankkia hänelle henkilötunnus. Ulkomaan kansalainen voi saada suomalaisen henkilötunnuksen pyytämällä sitä Digi-ja väestötietovirastosta. Virastossa täytyy käydä henkilökohtaisesti. Jos Au pair ei ole EU:n kansalainen, mukaan täytyy ottaa

  • Voimassa oleva passi
  • Voimassa oleva oleskelulupa
  • Au pairin työsopimus

Voit varata ajan virastoon täältä (linkki DVV:n ajanvarausjärjestelmään.)

Au pairin palkan maksu

Au pairin palkka on helpointa maksaa osoitteessa palkka.fi. Suomessa Au pairin palkasta kotitalouden on maksettava myös työnantajamaksuja. Näitä ovat mm. työeläkevakuutusmaksu ja työttömyysvakuutusmaksu. Au pairille on hankittava myös lakisääteinen työtapaturmavakuutus. Palkkaa laskettaessa palkkalaskelmaan täytyy lisätä myös täysihoidon verotusarvo, joka vuonna 2022 oli 530 euroa. Tämä vaikuttaa aika radikaalisti Tyel-maksuun. Kokonaispalkka muodostuu siis taskurahasta ja täysihoitoedusta, ja tästä kokonaissummasta maksetaan työnantajan sivukulut. Voit testata paljonko työnantajan sivukulut ja palkkakustannukset tulevat sinulle maksamaan Ilmarisen sivuilla.

Jos käytät palkka.fi palvelua palkan laskentaan, sinun ei ole pakko ottaa tyel-vakuutusta erikseen, vaan voit toimia tilapäisenä työnantajana, jos palkat ovat alle 9 006€ puolessa vuodessa (vuonna 2022). Palkka.fi- osoitteessa voit valita tämän vaihtoehdon.

Muista kotitalousvähennys

Vaikka kustannukset vaikuttavatkin äkkiä varsin korkeilta, sinulla on kuitenkin mahdollisuus saada kustannuksista kotitalousvähennystä. Vuonna 2022 kotitalousvähennys on 30% maksetusta bruttopalkasta, eli taskurahasta ja täysihoitoedusta, sekä työnantajan sivukuluista. Voit lukea lisää kotitalousvähennyksestä verottajan sivuilla.

Lisää artikkeleita